Program Dan Gîrleanu

Dan Gîrleanu - Candidat la funcţia de Preşedinte al Federaţiei Române de Volei

“Dar bun e Dumnezeu și poate va face ca din acest popor să se ridice din nou oameni capabili a revitaliza făclia voleiului românesc .”

Nicolae Sotir – antrenor emerit

Subscriu din tot sufletul la vorbele unui om care mi-a marcat și mie existența la fel cum și-a lăsat amprenta și asupra voleiului de performanță românesc. Am credința ca pot să mă ridic la exigențele acestui om minunat și, împreună cu toți colegii mei, să readucem acest sport în prim-planul competițional românesc. Am demonstrat că pot performa în calitate de sportiv și am convingerea fermă că pot să readuc performanța și la nivelul coordonării instituționale a voleiului din țara noastră.

Aveți încredere în mine. Să redevenim o echipă! 

Dan Gîrleanu

CÂTEVA REPERE ALE ISTORIEI VOLEIULUI

Au trecut 125 de ani de când William Morgan a inventat jocul de volei (1895), 96 de ani de când se joacă volei în Romania (1920), 85 de ani de la înființarea Federației Române de Volei (1931), 69 de ani de la înființarea Federației Internaționale de Volei (1947), 52 de ani de când jocul de volei a devenit sport olimpic (1964), 36 de ani de la prima și ultima medalie olimpică românească a voleiului (1980) și... 15 ani de la alegerea noului președinte al FRV (2001).

FOTOGRAFIA VOLEIULUI ROMÂNESC AZI

Voleiul este al doilea cel mai practicat sport din lume, sportul cu cele mai multe federații sportive la nivel mondial (peste 200), dar rezultatele voleiului românesc așa cum reies din statisticile și clasamentele FIVB sunt următoarele :

•Clasamentul Mondial Feminin Senior, România - locul 36, după Costa Rica, Botswana sau Trinidad & Tobago

•Clasamentul Mondial Masculin Senior, România - locul 67, după Surinam, Congo sau Mauritius

•Clasamentul Mondial Feminin Under 23, România - locul 40 din 40 de țări, după Maldive, Uzbekistan sau Iran

•Clasamentul Mondial Masculin Under 23, România - locul 35, după Nicaragua, Rwanda, sau Myanmar

•Clasamentul Mondial Feminin Under 20, România - locul 43, după Macao, Martinique și Azerbadjan

•Clasamentul Mondial Masculin Under 21, România - locul 36, după Paraguay, Honduras sau Bahrain

•Clasamentul Mondial Feminin Under 18, România - locul 44, după St. Lucia, Vietnam sau Guatemala

•Clasamentul Mondial Masculin Under 19, România - locul 33, după Barbados, Puerto Rico sau Sri Lanka

CARACTERISTICILE VOLEIULUI MODERN

De peste trei decenii voleiul românesc nu mai ajunge la vârful performanței internaționale continentale și mondiale. Probabil ca sunt multe motive dar, în mod evident, este clar că nu putem vorbi de realizarea unor mari rezultate fără:

•un bun management al mișcării sportive voleibalistice;

•un bogat bagaj informațional multidisciplinar specific competițiilor din volei;

•o pregătire și o instruire metodologică modernă a sportivilor și a antrenorilor;

•o strategie eficientă de selecție. Sunt principalele caracteristici ale voleiului internațional actual, care (din nefericire) nu caracterizează și voleiul românesc.

TEORIA ȘI PRACTICA

Optimizarea performanței în volei, mai ales la nivelul primelor eșaloane valorice, acolo unde începe drumul spre performanță, necesită câteva componente indispensabile precum:

•conținutul jocului;

•tipologia jucătorilor;

•strategia pregătirii;

•eșalonarea programelor de instruire;

•selecționarea mijloacelor;

•cuantificarea metodologiilor de predare, antrenare și evaluare. Dincolo de teorie, chiar dacă aceasta este foarte cunoscută, principalii artizani români ai implementării acestor comandamente nu reușesc să-și pună în practică ideile, structura în care ei activează fiind rigidă, conservatoare, pauperă și incapabilă să stimuleze interesul pentru evoluție sau cercetare tehnico-tactică.

PREMIZELE UNEI STRATEGII DE DEZVOLTARE 

De unde pornim la drum?

REALITATEA LA NIVEL MONDIAL

Printre problemele care afectează problemele sportului în general și a voleiului în mod special regăsim:

•accesul inegal al populației la sport, determinat de posibilitățile inegale de a practica sportul;

•declinul activităților fizice pe fondul stresului ocupațional, cu grave repercursiuni asupra sănătății populației;

•abandonul activităților sportive în favoarea sportului virtual și rețelelor de socializare;

REALITATEA LA NIVEL NAȚIONAL

Contextul internațional este completat și de aspecte particulare ale societății românești care au condus la scăderea performanței sportive, implicit a performanței în volei:

•subfinanțarea bazei piramidei sportului;

•un sistem deficitar și neatractiv al educației fizice în scoli;

•crearea unei slabe coordonări între MEC și MTS pentru dezvoltarea sportului școlar și universitar în interdependență cu sportul de performanță

REALITATEA LA NIVELUL FEDERAȚIEI 

Barierele pe care le-am scos în evidență, la nivel mondial și național, aproape „inevitabile” în timpurile pe care le trăim, sunt aceleași pentru toți. Unii au găsit însă soluții pentru performanță. Noi, nu! Structura care a fost împuternicită de sportul românesc să coordoneze dezvoltarea voleiului- Federația Română de Volei- și-a dovedit ineficiența și neputința. Principalele trăsături ale managementului voleiului românesc au fost:

•lipsa de acțiune pentru adaptarea sistematică și temporală la evoluțiile internaționale în domeniu;

•apetit pentru conservarea unor structuri de conducere în detrimentul schimbărilor progresiste;

•apatie în analiza și dezvoltarea structurilor competiționale;

•interes pentru limitarea autonomiei comisiilor interne și ”cârmuirea” deciziilor acestora;

•păstrarea unei structuri de management perimată și contrară principiilor moderne ale coordonării disciplinelor sportive;

•dezinteres pentru marketing și o campanie permanentă de promovare a voleiului aproape inexistente;

•acțiuni de selecție la nivelul copiilor lipsite de consistență, sporadice și ineficiente;

•atragerea în structurile de management ale voleiului românesc a unor persoane cu prea puțină experineță și dezinteres pentru criteriile de performanță sportivă șa.

MISIUNEA UNEI NOI STRATEGII

Ce ne dorim, în primul rând?

Misiunea unei noi conduceri a FRV trebuie să asigure garanția dezvoltării voleiului românesc prin schimbarea imediată a managementului organizațional al acestui sport, gândirea unor programe care să ducă la promovarea la nivel de masă a voleiului și realizarea unei selecții permanente și eficiente la baza piramidei de performanță. De asemenea, asumarea de către FRV a rolului de promotor al strategiei de evoluție a voleiului românesc va trebui să implice nu numai o responsabilitate în fața prezentului dar și o obligație față de viitor.

PROIECTE STRATEGICE

PROIECT 1.

Elaborarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea voleiului românesc în perioada 2016-2026, cu consultarea mediului voleibalistic din țara noastră și în colaborare cu instituțiile statului care au responsabilități in dezvoltarea sportului.

FINANȚARE ȘI SUPORT: MTS, Institutul Național pentru Sport, FIVB, FRV, specialiști independenți

PROIECT 2.

Demararea proiectării, finanțării și construcției Casei Voleiului Românesc, complex sportiv de volei în care vor funcționa:

•sala olimpică de volei ”Nicolae Sotir” cu infrastructură specifică desfăsurării oricărei competiții internaționale de volei, cu o capacitate de 4000 locuri;

•sala indoor de volei beach cu acoperiș glisant, pentru 3 terenuri, cu o capacitate de 500 locuri;

•săli de conferințe și de pregătire tehnico-tactică pentru jucători, antrenori, arbitrii și observatori;

•sala de pregătire fizică și cercetare în domeniul cresterii perfomanței sportive în volei;

•sediul Federației Române de Volei.

FINANȚARE ȘI SUPORT: Guvernul României, MTS prin Programul Operațional pentru Sport și FIVB.

PROIECT 3.

Inițiere demersurilor pentru înființarea în România a unui Centru European de Dezvoltare a Voleiului pe modelul celor existente deja în Anglia și Luxemburg sau unui Centru Regional de Dezvoltare a Voleiului, așa cum funcționază în prezent în Danemarca, Italia sau Azerbadjan.

FINANȚARE ȘI SUPORT: Guvernul României, MTS prin Programul Operațional pentru Sport, CEV și FIVB.

UN OBIECTIV FUNDAMENTAL

Schimbarea Statutului Federației Române de Volei și adaptarea acestui document la normele managementului sportiv modern, într-o Adunare Generală extraordinară a membrilor FRV, în urma consultarii mediului sportiv și voleibalistic românesc și cu suportul de know-how al FIVB.

SCHIMBĂRI STATUTARE

O CONDUCERE DEMOCRATICĂ ȘI TRANSPARENTĂ

•Alegerea vicepreședinților FRV, selectiv, pentru a fi asigurată reprezentarea fiecărei categorii de membrii ai federației (cluburi sportive, cluburi sportive școlare, cluburi de beach volei, asociații județene de volei și a Municipilui București), câte un vicepreședinte pentru: (1) Div.A1; (2) Volei Juniori; (3) Volei Plaja.

•Eliminarea funcțiilor de drept din cadrul Consiliului Director și introducerea obligativității participării de drept la ședințele acestui organism a președinților Colegiului Central al Arbitrilor, Comisiei Centrale de Observatori și Comisiei Centrale de Competiții, Legitimări, Transferuri și Clasificări;

•Limitarea mandatelor organelor de conducere la două și restricționarea dobândirii de către o singură persoană a mai multor funcții în cadrul structurilor de conducere sau de coordonare ale federației;

•Retribuirea membrilor Consiliului Director opțional, numai în măsura în care bugetul fedrației nu va fi afectat și limitat în intervenția sa financiară asupra structurilor voleibalistice;

•Alegerea prin concurs a Secretarului General al FRV și a membrilor directoratului federației, precum și numirea antrenorilor federali de către Consiliul Director;

•Atribuirea de mandate pentru reprezentarea în adunarea generală a membrilor FRV numai pentru persoane aflate sub contract cu membrul respectiv.

CREȘTEREA AUTONOMIEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE FRV

•Alegerea Comisiei de Disciplină și a Comisiei de Apel direct de către Adunarea Generală a membrilor FRV;

•Măsuri pentru eliminarea influenței membrilor Consiliului Director asupra deciziilor colegiilor și comisiilor de specialitate ale FRV și asigurarea independenței acestora.

AUTONOMIE PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA STRUCTURILOR DE VOLEI: BEACH VOLEI ŞI VOLEI PARALIMPICI

•Transformarea Comisiei pentru Volei Beach în departament intern al FRV și elaborarea unui regulament de organizare și funcționare specific, în conformitate cu practica internațională și dispozițiile FIVB;

•Înființarea unei direcții interne a FRV pentru competițiile de volei pentru persoanele cu disabilități și elaborarea unui regulament de organizare și funcționare specific, precum și înființarea unui campionat paralimpic.

OBIECTIVE IMPORTANTE

OBIECTIV 1.

Creșterea bugetului FRV și a capacității sale de finanțare a structurilor de volei, atât prin atragerea unor sume mai consistente din partea MTS, cât și prin accesul la proiectele de finanțare prin Programul Operațional pentru Sport.

OBIECTIV 2.

Repartizarea judicioasă, corectă și transparentă a fondurilor obținute din drepturile de difuzare TV, pe baza unor criterii obiective care să recompenseze în primul rând cluburile sportive care dezvoltă echipe de volei pentru copii, cadeți și juniori.

OBIECTIV 3.

Constituirea de centre de selecție, inițiere si dezvoltare, în fiecare dintre municipiile reședință de județ, sub directa coordonare a AJV-urilor, în detrimentul ideii unor centre de excelență, în acest fel ”excelența” fiind transferată direct cluburilor de volei pentru creșterea performanțelor acestora.

OBIECTIV 4.

Atribuirea unor burse sociale pentru copiii talentați la acest sport, proveniți din familii cu venituri mici și care nu își permit achiziționarea echipamentului necesar pentru practicarea voleiului.

OBIECTIV 5.

Stimularea antrenorilor de volei care aleg să activeze la echipele de copii, cadeți și juniori prin creșterea baremurilor de antrenament și introducerea unor prime pentru promovarea și selecționarea sportivilor lor la loturile naționale.

OBIECTIV 6.

Continuarea programului Piere de Couberin și a programului Europa pentru Cetățeni pentru atragerea copiilor către volei și cofinanțarea activităților de selecție și inițiere prin atragerea de finanțări din programe europene.

OBIECTIV 7.

Dezvoltarea de cluburi sportive de volei în județele în care acestea nu există (Ialomița, Giurgiu, Mehedinți, Covasna, Ilfov și Vaslui) sau în județele în care există mai puțin de trei cluburi de volei, prin înființarea în prima etapă, cu sprijinul Ministerului Educației, a unor clase cu profil sportiv.

OBIECTIV 8.

Stimularea înființării de Asociații Județene de Volei în fiecare județ al țării, unde funcționează minim două cluburi sportive.

OBIECTIV 9.

Crearea infrastructurii naționale și asigurarea condițiilor necesare pentru practicarea la nivel de masă a beach-voleiului în regim de All Season

OBIECTIV 10.

Crearea infrastructurii necesare pentru selecționarea și participarea la un campionat național a sportivilor cu disabilități și selecția pentru echipa națională paralimpică de volei a României.

OBIECTIV 11.

Identificarea și valorificarea oportunităților de perfecționare a antrenorilor și specialiștilor, stimularea participării acestora la cursuri internaționale.

OBIECTIV 12.

Inițierea de programe pentru atragerea voluntarilor în volei și specializarea acestora cu preponderență în activitățile de selecție sportive.

OBIECTIV 13.

Stimularea educației sportivilor, sprijinirea vieții extrasportivă a acestora și implicarea în rezolvarea unor probleme sociale stringente.

OBIECTIV 14.

Promovarea și susțimnerea inițiativelor legislative care să optimizeze procesul de atragere către volei a partenerilor din domeniul privat (Codul Fiscal, Legea Sponsorizării, Legea Sportului).

OBIECTIV 15.

Creșterea veniturilor proprii ale federației prin: dezvoltarea unei strategii proprii de investiții, plecând de la obținerea unor fonduri publice sau prin Programul Operațional pentru Sport; realizarea unor parteneriate de tip public-privat; derularea unor programe de finanțare din partea forurilor internaționale de volei și programelor europene prin asistență și know-how.

OBIECTIV 16.

Clarificarea operațiunilor financiare și perfecționarea sistemului de finanțare a persoanelor cu atribuții în structura competițională a voleiului (jucători, antrenori, arbitrii, observatori șa)

OBIECTIV 17.

Repartizarea arbitrilor și observatorilor la meciurile de volei aleatoriu, prin tragere la sorți, pentru a asigura imparțialitatea actului de arbitraj și pentru a crește încrederea echipelor într-o competiție corectă.

OBIECTIV 18.

Realizarea plăților pentru baremurile de arbitraj direct din conturile FRV, prin transferul pe card al sumelor respective, acumulate în aceste conturi la începutul campionatului.

OBIECTIV 19.

Creșterea numărului de antrenori de volei prin realizarea periodică de către FRV a unor cursuri pentru instructorii sportivi.

OBIECTIV 20.

Realizarea unui sistem on-line de monitorizare a meciurilor de volei din campionatele de seniori în vederea realizării statisticilor de specialitate și pentru analiza arbitrajului, cu vizualizare pe un portal achiziționat și administrat de FRV.

VOLEIUL PENTRU TOȚI - Garanția viitorului!

Jocul de volei trebuie sa devină o componentă de bază a programelor specifice sportului pentru toți. Practicarea voleiului de către toate categoriile de vârstă ale populației reprezintă un factor principal de îmbunătățire și menținere a sănătății și condiției fizice dar și un element principal pentru promovarea imaginii acestui sport și pentru atragerea copiilor către volei.

PROIECTE 

1. Organizarea a două competiții sportive de volei de tip Open pe plajă și pe zăpadă și introducerea lor în calendarul anual al FIVB, în cadrul programului ”Volleyball Your Way Festival”.

FINANȚARE ȘI SUPORT: MTS, Primării municipale, cluburi sportive, Federația Sportul pentru Toți, FRV și sponsori locali.

2. Amenajarea în cadrul locurilor de joacă pentru copii din parcuri și cartiere a unor mini terenuri de volei de tip Playground.

FINANȚARE ȘI SUPORT: Primării din mediul urban, cluburi sportive, Federația Sportul pentru Toți, FRV și sponsori locali.

3. Stimularea înființării unor echipe de volei în mediul rural sau în cartierele orașelor și organizarea unor competiții populare.

FINANȚARE ȘI SUPORT: Primării din mediul rural și urban, cluburi sportive, Federația Sportul pentru Toți, FRV și sponsori.

4. Stimularea înființării echipelor și competițiilor de volei de tip ”Corporate”

FINANȚARE ȘI SUPORT: cluburi sportive, Federația Sportul pentru Toți, FRV și sponsori locali.

5. Dezvoltarea Street-volley-ului, incusiv prin închiderea unor artere de circulație principale din centrele orașelor, într-una dintre zilele din weekend și montarea de echipamente tehnice mobile pentru practicarea voleiului pentru toți.

FINANȚARE ȘI SUPORT: DJTS, Primării din mediul urban, cluburi sportive, Federația Sportul pentru Toți, FRV și sponsori.

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ 2016 - 2026

2018 Atacarea Calificarilor la nivel de Cadeti /Juniori /Seniori

2022 CALIFICAREA LA CAMPIONATUL MONDIAL

2024 CALIFICAREA LA OLIMPIADA DIN 2024 LA BEACH VOLEI

2026 CALIFICAREA LA CAMPIONATELE MONDIALE CU AMBELE ECHIPE NATIONALE(SENIORI-SENIOARE)

Candidatul DAN GÎRLEANU

•Nascut la data de 2 iunie 1954 la Oradea;

•Licentiat al Institutului de Educatie Fizica, Universitatea de Vest – Timisoara;

•Licentiat al Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti;

•Licentiat al Universitatii de Stiinte Politice, Saint Leo, Florida- SUA;

•Cursuri internationale pentru licenta si perfectionare ca Instructor International FIVB, Anglia;

•Certificare internationala pentru antrenoriat in volei, Tampa, Florida - SUA

•Consultat sportiv pentru volei copii si juniori la Clubul Sportiv CSM Bucuresti (2016)

•Coordonator dezvoltare volei in Saint Kitts&Nevis (2014-2015)

•Antrenor principal de volei al echipei CS Universitatea Cluj-Napoca (2011-2013)

•Director tehnic al Centrului de Dezvolare Regional FIVB din Barbados (2008-2010)

•Profesor de Stiinte Sociale si de Educatie Fizica, Tampa& Houston (2000-2008)

•Antrenor de volei la Universitatea St. Leo -Florida (1996-2000)

•Secretar General al Federatiei Romane de Volei (1994-1996)

•Antrenor Federal al Federatiei Romane de Volei (1992-1994)

•Antrenor CS Electra Bucuresti, Divizia A/B (1988-1992)

•Jucator de volei la echipa CS Dinamo Bucuresti (1977-1987)

•Medalie de bronz cu echipa nationala a Romaniei la Jocurile Olimpice de la Moscova (1980)

•Medalie de aur cu echipa Dinamo Bucuresti la Cupa Campionilor Europeni de la Palma de Majorca-Spania (1981)

•Medalie de aur cu echipa Dinamo Bucuresti la Cupa Cupelor de la Roselare-Belgia (1979)

•Medalie de aur cu echipa nationala a Romaniei la Jocurile Universitare de la Bucuresti (1981)

•Multiplu campion national (de 7 ori) cu echipa Dinamo Bucuresti

•Multiplu campion balcanic (de 3 ori) cu echipa nationala a Romanei

•Peste 300 de meciuri jucate in echipa nationala a Romaniei

•Multiple desemnari ca MVP la turnee internationale

Clasament
Nu sunt competitii introduse.
Rezultate sportive
Clasament
Sondaje
Sondaj
Sondaje
Newsletter
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru, pentru a primi cele mai noi stiri din volei !
Abonare
Dezabonare