Program Serhan Cadâr

Serhan CADÂR - Proiect pentru candidatura la președinția Federației Române de Volei

VOLEIUL ROMÂNESC, PREZENȚĂ ACTIVĂ ÎN EUROPA

Principalele obiective ale proiectului sunt 

■ construirea unei baze sportive a FRV 

■ clasarea echipelor naționale, în anul 2020, între primele șase din  Europa

OBIECTIVELE PROIECTULUI

A. Crearea unei baze materiale proprii a Federației Române de Volei.

B. Reorganizarea activității la nivelul juniorilor și tineretului astfel încât, la finele ciclului olimpic, în anul 2020, echipele naționale ale României să se regăsească între primele șase din Europa, atât la feminin, cât și la masculin, la toate categoriile de vârstă.

MIJLOACE DE REALIZARE A PROIECTULUI

1. Construirea unui complex sportiv exclusiv pentru volei, care să fie proprietatea Federației Române de Volei. Pentru construirea complexului este necesar un teren adecvat pentru obținerea căruia se vor face demersurile necesare către Ministerul Tineretului și Sportului, Primăria Municipiului București și către Guvern. Formula avută în vedere este concesionarea respectivului teren pe termen lung.

Complexul va cuprinde: o sală de jocuri sportive cu 7.000 de locuri (conform normelor CEV), sală de pregătire, sală de fitness, spații de recuperare, sală acoperită pentru beach volleyball, cantină - restaurant, spații de cazare, birouri ale FRV (sediul FRV) și altele.

Acest complex sportiv se poate realiza și cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

2. Închirierea de săli de sport exclusiv pentru centrele zonale - teritoriale în care își desfășoară activitatea centrele de excelență ale FRV și dotarea acestora cu echipamente și materiale sportive pentru volei. 

3. La nivelul FRV, colectivul tehnic format din directorii tehnici și statisticianul FRV vor întocmi o statistică a tuturor sportivilor aflați în vederea selecționerilor, începând de la speranțe până la seniori, și vor urmări evoluția acestora din punct de vedere fizic, tehnico-tactic și sportiv.

4. Stabilirea colectivelor de antrenori pentru fiecare lot reprezentativ, din care să facă parte și un fizioterapeut.

5. Antrenorii loturilor naționale vor fi numiți pentru minimum doi ani, vor semna contracte de muncă pentru perioada în care activează la lot și vor avea sarcini și obiective clare de îndeplinit.

6. Constituirea loturilor naționale feminin și masculin, respectând criteriile de vârstă ale FIVB și CEV, Under 16, U 18, U 20 și U 22.

7. Organizarea a patru centre zonale de excelență care să-și desfășoare activitatea sub egida FRV, în parteneriat cu MEC.

Localizarea acestor centre se va face în funcție de ponderea numerică a sportivilor și de condițiile materiale disponibile. Se preconizează următoarele zone geografice: Ardeal, Banat, Moldova, Muntenia - Dobrogea.

8. Sportivii până la împlinirea vârstei de 14 ani să nu primească licență de jucători de volei și să fie legitimați provizoriu la Asociația Județeană de Volei din județul respectiv.

9. Refacerea grilei de transfer a sportivilor astfel încât munca și rezultatele obținute în perioada cât a activat la o grupare sportivă să se regăsească în cota de transfer a jucătorului, iar gruparea sportivă și antrenorii să poată resimți satisfacția morală și materială a lucrului bine făcut.

10. Pentru creșterea rapidă a capacităților sportivilor și a nivelului competițional se vor organiza mai multe competiții sportive naționale și internaționale.

11. FRV va sprijini participarea echipelor naționale reprezentative ale MEC la competițiile internaționale și europene organizate în sistemul învățământului gimnazial și liceal european.

12. Trimiterea antrenorilor de la loturile de juniori la stagii de pregătire internaționale și la schimburi de experiență.

13. Promovarea permanentă a junioarelor și juniorilor de perspectivă la loturile de senioare și seniori.

14. Constituirea urgentă a Ligii Profesioniste, care să preia organizarea și desfășurarea activităților sportive la nivelul Diviziei A1.

15. Toate echipele participante în Divizia A1 vor avea obligația înregistrării și transmiterii la FRV a datelor statistice ale meciurilor oficiale.

16. Reorganizarea site-ului FRV astfel încât pe acesta să apară în mod constant și la timp toate datele statistice ale jocurilor din Divizia A1, informații despre componența tuturor loturilor naționale și a colectivelor tehnice, hotărâri ale ședințelor de Consiliu Director și ale comisiilor de specialitate, comunicări tehnice, materiale în sprijinul cluburilor, legislație specifică și altele.

17. Membrii Consiliului Director și personalul angajat al FRV nu au dreptul să fie numiți președinți sau membri în comisiile de specialitate ale FRV.

18. Președinții și membrii comisiilor de specialitate din cadrul FRV vor fi recompensați material cu sume provenite din taxele încasate pentru activitatea comisiei respective.

19. Se vor încheia parteneriate cu Facultățile de Educație Fizică și Sport și cele de Medicină, pentru asigurarea fizioterapeuților, kinetoterapeuților și statisticienilor loturilor naționale.

20. Se vor organiza cursuri de management sportiv la care vor participa obligatoriu managerii cluburilor.

21. Se va asigura consultanță de specialitate privind modul de aplicare a normelor financiare legale existente la momentul respectiv pentru acest domeniu de activitate.

SURSE DE FINANȚARE

1. Se va organiza urgent un compartiment de marketing - publicitate. Scopul acestui compartiment este de a genera, dezvolta și a vinde imaginea voleiului românesc și implicit imaginea voleibaliștilor români.

2. Drepturile de televiziune pentru campionatele naționale Divizia A1 - feminin și masculin, campionatele naționale de volei de plajă și pentru circuitul național de volei de plajă vor fi vândute prin licitație, urmând ca 70% din fondurile obținute să fie distribuite cluburilor ca sursă de finanțare.

3. Toate campionatele naționale vor avea un sponsor principal care va da denumirea competiției.

4. Vor fi atrași sponsori pentru loturile naționale.

5. Se va promova imaginea echipelor naționale și a jucătorilor din loturile naționale prin clipuri publicitare.

6. Se vor vinde materiale publicitare cu sigla FRV și tricouri personalizate ale componenților echipelor naționale.

7. Vânzarea de bilete la toate meciurile echipelor naționale.

8. Contracte de parteneriat pentru echipamente și materiale sportive.

9. Fonduri provenind de la MTS pentru activitatea loturilor naționale.

10. Fonduri pentru programe de juniori (Pierre de Coubertin).

11. Atragerea de fonduri de la COSR.

12. Accesarea de fonduri europene pentru activități sportive și baze sportive.

 

CURRICULUM VITAE

NUME : CADÂR

PRENUME : SERHAN

DATA NAȘTERII : 23.11.1949

CETĂȚENIE : ROMÂNĂ

STARE CIVILĂ : CĂSĂTORIT

DOMICILIU : CONSTANȚA, Strada Războieni nr. 31

TELEFON: 0724.283106

LIMBI STRĂINE: Engleză, Turcă

FUNCȚIA ÎN PREZENT: Președinte Club Sportiv Academia de Volei Tomis Constanța

PROFESIE: Jurist

STUDII:  Facultatea de Drept - Licențiat în administrație publică

               Curs de MANAGEMENT SPORTIV

EXPERIENȚĂ SPECIFICĂ: 40 de ani de activitate în calitate de arbitru și membru în diferite comisii de specialitate ale F.R.V.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

PERIOADA  ORAȘ             INSTITUȚIA                               POZIȚIA

1974 - 2004 Constanța        Federația Română de Volei      Arbitru de volei

1998 - 2002 București          Federația Română de Volei      Membru în Comisia Centrală de Arbitri

2002 - 2015 Constanța        CVM Tomis Constanța              Director Executiv

2004 - 2008 Constanța        Federația Română de Volei      Președinte la Comisia Națională de Volei de Plajă

2012 - 2016 Constanța        Federația Română de Volei      Președinte la Comisia Națională de Volei de Plajă

2004 - 2008 București         Federația Română de Volei      Membru în Consiliul Director

2012 - 2016 București         Federația Română de Volei      Membru în Consiliul Director

Clasament
Nu sunt competitii introduse.
Rezultate sportive
Clasament
Sondaje
Sondaj
Sondaje
Newsletter
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru, pentru a primi cele mai noi stiri din volei !
Abonare
Dezabonare